Nawigacja

Roboty drogowe w Słomce i Krzeczowie

07.05.2024
Mapka objazdu
fot. SP
Mapka objazdu
W związku z prowadzeniem robót drogowych na drodze powiatowej nr 1424K w Słomce i Krzeczowie informujemy,
że do dnia 11.05.2024 w godzinach od 7 do 17 droga będzie zamkniętą dla ruchu na odcinku od autostrady A-4 do skrzyżowania z ul. Krzyżanowicką.Objazd został wyznaczony i oznakowany drogami powiatowymi przez Rzezawę, Ostrów i Gawłów.
Dojazd do drogi gminnej i sklepu sieci Lewatian będzie możliwy od strony ul. Krzyżanowickiej.