Nawigacja

Rafał Rudka powołany do Rady Polskiej Organizacji Turystycznej

13.05.2024
Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras powołał 18 członków Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Znaleźli się w niej znani politycy, wiceministrowie i posłowie, jak Katarzyna Lubnauer, Ireneusz Raś, Paweł Olszewski i Jacek Protas. Jest także akcent bocheński bowiem wśród członków Rady jest także członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego Rafał Rudka.

Radę powołuje minister sportu i turystyki. W jej skład wchodzi 18 przedstawicieli trzech środowisk. Po sześcioro reprezentuje administrację rządową, samorząd terytorialny i „samorząd gospodarczy i zawodowy, przewoźników i stowarzyszeń działających w dziedzinie turystyki”.

Skład Rady Polskiej Organizacji Turystycznej IX kadencji:

 • Ireneusz Raś, Wiceminister Sportu i Turystyki
 • Katarzyna Lubnauer, Wiceminister Edukacji Narodowej
 • Paweł Olszewski, Wiceminister Cyfryzacji
 • Jacek Protas, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Polski
 • Marta Cienkowska, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Roland Chojnacki, dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
 • Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku
 • Marta Chełkowska, prezeska Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, dyrektorka Departamentu Turystyki i Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
 • Izabela Stelmańska, prezeska Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, wicedyrektora Departamentu Kultury i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
 • Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu
 • Rafał Rudka, szef Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Związku Powiatów Polskich, członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego
 • Tomasz Kobierski, prezes Grupy MTP (Międzynarodowe Targi Poznańskie)
 • Anna Jędrocha, prezeska Oddziału MICE Polskiej Izby Turystyki, wiceprezeska Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce
 • Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego
 • Piotr Mielec, dyrektor biura Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, członek zarządu Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych
 • Paula Fanderowska, prezeska Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce
 • Łukasz Adamowicz, prezes Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether

Do kompetencji Rady Polskiej Organizacji Turystycznej należy przyjmowanie rocznych planów finansowych, przedstawionych przez prezesa POT, rocznych i wieloletnich programów działania POT, zatwierdzanie sprawozdań z działalności POT, określanie zasad wynagradzania pracowników POT i wymagań kwalifikacyjnych wobec nich, a także opiniowanie kandydatów na prezesa i wiceprezesów POT, wyłonionych w konkursie.

Rada Polskiej Organizacji Turystycznej ma prawo również przedstawiać opinie i wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.

Wczoraj odbyło się I posiedzenie nowej Rady, na której poza wręczeniem nominacji nowym członkom Rady procedowano także merytoryczne punkty.

[sk]