kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » PUP pomoże w aktywizacji osób starszych pozostających bez pracy!

PUP pomoże w aktywizacji osób starszych pozostających bez pracy!

Dodano: 04.05.2021 08:00 Informacja PUP
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni realizuje projekt dot. aktywizacji osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim w tym osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu potrwa dwa lata, a jego wartość to prawie 2 miliony złotych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim.
Uczestnikami projektu będzie co najmniej 157 osób (85 kobiet i 72 mężczyzn) zarejestrowanych w PUP Bochnia, należących co najmniej do jednej z poniższych grup tj. osób: powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach oraz kobiet.

W ramach projektu planuje się:
- organizację miejsc odbywania stażu,
- zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy,
- przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- organizację szkoleń w celu zdobycia bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych,
- kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe w celu rozwiązania trudności w zakresie zmiany zawodu, planowania rozwoju zawodowego, wyboru kierunków kształcenia lub szkolenia, obniżonej motywacji w zakresie aktywności zawodowej,
- udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, w tym w ramach subsydiowanego zatrudnienia lub stażu poprzez usługę pośrednictwa pracy, w tym informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.

Dzięki realizacji projektu planuje się osiągnięcie następujących efektów :
- 157 osób zostanie objętych wsparciem w projekcie,
- podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 45% uczestników należących do grup osób: w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych,
z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach oraz kobiet.

Szczegółowe informacje:

- nabór wniosków na organizację stażu TUTAJ

- naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej TUTAJ

- naborze wniosków na prace interwencyjne TUTAJ

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni posiada dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych m.in: swobodny dostęp do stanowisk obsługi klienta, strona internetowa jest w ramach wortalu PSZ i jest dostosowana dla osób niewidomych i słabowidzących, udostępnione są usługi dla osób słabo słyszących oraz niesłyszących za pomocą środków wspierających komunikowanie się: poczta elektroniczna, faks, strona internetowa, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni jest winda, podjazdy od wejścia głównego i bocznego, 2 miejsca parkingowe przy wejściach do budynku, wewnątrz poręcze przy ścianach, automatycznie otwierające się drzwi przy głównym wejściu do urzędu, brak jest progów w pomieszczeniach.

Udzielając wsparcia Powiatowy Urząd Pracy w Bochni będzie uwzględniał specyfikę wewnątrzregionalną, w tym regionalne inteligentne specjalizacje, branże zidentyfikowane jako kluczowe dla rozwoju regionu czy danego obszaru, na którym realizowany jest projekt lub zawody nadwyżkowe i deficytowe w regionie lub na obszarze, w tym przy użyciu np.: lokalnych, regionalnych i krajowych badań rynku pracy.

 

sk