Nawigacja

Przy bocheńskim szpitalu powstanie nowoczesne centrum ratownictwa medycznego

22.04.2022
Jeszcze w tym roku nieopodal Szpitala powstanie nowy parking na potrzeby stacjonowanie karetek. Dzisiaj miejsce powstania parkingu wizytował Adam Korta Starosta Bocheński wraz z Markiem Rudnikiem członkiem Zarządu powiatu.
Inwestycja ta ma wielkie znaczenie dla naszej placówki, ponieważ parking ten będzie częścią nowoczesnego centrum ratownictwa medycznego
mówi Adam Korta, starosta bocheński.


Inwestycja zakłada też przebudowę budynku obok gdzie przebywają ratownicy medyczni, co razem pozwoli utworzyć nowoczesne centrum ratownictwa medycznego. Prace będą składać się z dwóch elementów. Pierwszy z nich obejmie właśnie adaptację parteru budynku D przy ul. Krakowskiej na potrzeby wykonania śluzy do dezynfekcji personelu i węzła sanitarnego, oraz przebudowy piętra pierwszego tego budynku w celu uzyskania dodatkowej powierzchni wraz z węzłem sanitarnym dla Ratowników . Druga część prac obejmie modernizację całej płyty postojowej istniejącego parkingu wraz z wykonaniem zadaszenia nad parkingiem co ma m.in. na celu lepsze zabezpieczenie większej liczby karetek i ich odpowiednie zasilanie.

Umowa na realizację inwestycji opiewa na kwotę 1.496.910,00 zł brutto. Wykonawca ma 30 dni na wykonanie projektu i 120 dni na wykonanie inwestycji.