Nawigacja

Przekazano działkę pod budowę ZOLu

13.11.2018
Starosta bocheński Ludwik Węgrzyn i wicestarosta Józef Mroczek w imieniu Zarządu Powiatu podpisali akt notarialny ustanawiając tym samym na rzecz bocheńskiego Szpitala prawo nieodpłatnego użytkowania nieruchomościami gruntowymi położonymi w Bochni przy ul. Karolina. Działki o powierzchni 0,6238 ha zostały przekazane na czas nieokreślony z przeznaczeniem do realizacji zadań związanych z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

Powiat Bocheński jako właściciel nieruchomości zaplanował na tych niezabudowanych terenach przy ul. Karolina, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie m.in. Domu Pomocy Społecznej w Bochni, inwestycję pn.  „Budowa Zakładu Opieki – Leczniczej w Bochni” jako zadanie publiczne w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

 

W tym celu Rada Powiatu w Bochni podczas wrześniowej sesji wyraziła zgodę na przekazanie niezabudowanych gruntów w bezpłatne użytkowanie podmiotowi leczniczemu tj. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.

O tym, że ZOL w Bochni jest potrzebny, nikogo specjalnie nie trzeba przekonywać. Na liście oczekujących na przyjęcie do  szpitalnego oddziału  opiekuńczo-leczniczego jest aż 130 osób.

 

-  Oddział dysponuje 22 łóżkami, to stanowczo za mało jak na rosnące potrzeby – podkreśla Ludwik Węgrzyn, starosta powiatu bocheńskiego.

 

Stąd pomysł na budowę odrębnego ZOL, w którym miejsce oraz  opiekę znajdzie blisko sto  poważnie chorych starszych osób, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej.

Na realizacje inwestycji, która pochłonie  ponad 17 mln zł starostwo chce pozyskać fundusze z zewnątrz.

-  Jestem już po kilku spotkaniach między innymi w ministerstwie finansów.  Jest szansa na dofinansowanie tego zadania z rezerwy budżetowej - mówi starosta Węgrzyn.

 

Realizacją inwestycji ma się zająć szpital.

 

Zgodnie z zatwierdzoną decyzją działki będą stanowić integralną całość funkcjonalnie związaną, na których powstanie Zakład, drogi, chodniki i miejsca postojowe.

 

 

sk