Nawigacja

Przedsiębiorco! Rusza pierwszy nabór do Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie

05.07.2022
Wójt Gminy Trzciana wraz z Dyrektorem Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie serdecznie zapraszają przedsiębiorców z terenu gmin powiatu bocheńskiego do wzięcia udziału w pierwszym naborze do Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie. Nabór prowadzony będzie w terminie od 24 czerwca do 15 lipca 2022 roku.

O przyjęcie do Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie, ubiegać się może Przedsiębiorca jeśli:

  1. spełnia kryteria MŚP (mały i średni przedsiębiorca),
  2. dokonał rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG lub KRS po dniu 01.01.2017 r.,
  3. posiada siedzibę lub oddział na terenie Gminy Trzciana lub na terenie gmin powiatu bocheńskiego.

Warunki 1-3 muszą być spełnione łącznie.

 Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej www.inkubator-trzciana.pl
w zakładce Inkubator - Do pobrania. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć w ogłoszeniu https://inkubator-trzciana.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2022-do-udzialu-w-projekcie-pn-gminny-inkubator-przedsiebiorczosci-w-trzcianie/

Oferta Inkubatora skierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP we wczesnej fazie rozwoju. W ofercie Inkubatora: szkolenia, doradztwo specjalistyczne, coaching, akceleracja, promocja przedsiębiorstw oraz możliwość skorzystania z dostępnej infrastruktury tj. przestrzeń biurowa zorganizowana w systemie co-working oraz sala konferencyjna. Oferta Inkubatora jest bezpłatna.

Inkubator Przedsiębiorczości powstał w związku z realizacją przez Gminę Trzciana projektu pn. „Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie” nr RPMP.03.02.00-12-0093/19
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.117.980,27 zł.

Przedsiębiorco dołącz do nas! Zdobywaj nowe kompetencje, wymieniaj doświadczenia
i nawiązuj nowe relacje.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.inkubator-trzciana.pl lub pod adresem e-mail: biuro@inkubator-trzciana.pl

[sk]