Nawigacja

PoWODY do oszczędzania wody #ekopowiat

03.06.2024
W Gminie Drwinia spotyka się rzeka Raba z Wisłą
fot. Krak Dron dla Starostwa Powiatowego w Bochni
W Gminie Drwinia spotyka się rzeka Raba z Wisłą
Wraz ze zbliżającym się latem nieustannie powraca temat oszczędności wody. Pomimo zdarzających się ostatnio ulewnych deszczy, całkowita ilość wody występującej w naturze z roku na rok jest coraz mniejsza. Właśnie dlatego postanowiliśmy skupić się na temacie zasobów wodnych w naszym regionie i odpowiedzi na pytanie czy wodę tak naprawdę musimy oszczędzać, a jeśli tak to jakie są na to najlepsze sposoby. Za cel postawiliśmy sobie też zbadanie wiedzy na temat wody i jej oszczędzania wśród mieszkańców naszego Powiatu, a efekty tej analizy przestawimy już niebawem.

Na razie kilka faktów o wodzie w naszym Powiecie:

  • Wody powierzchniowe na terenie Powiatu mają stosunkową rozbudowana sieć i stanowią je głównie zasoby dwóch rzek: Wisły i Raby oraz mniejszych cieków wodnych: min. Stradomka, Drwinka, Uszwica, Gróbka, Cichawa, Leksandrowka.
  • Zasoby wód podziemnych na terenie Powiatu są niewielkie - około dwukrotnie niższe niż średnia krajowa.
  • Od lat 70-tych na terenie Powiatu Bocheńskiego można zauważyć zmniejszenie się sumy rocznych opadów o blisko połowę, mimo iż nastąpił wzrost częstości występowania opadów nawalnych w ogólnej sumie opadów.
  • W ostatnim czasie zimy na bocheńszczyźnie są coraz łagodniejsze, śnieg pada rzadziej, a występująca pokrywa śnieżna zalega krócej.
  • Dalszy wzrost średniej temperatury powietrza oraz zmiany w rozkładzie i ilości opadów deszczu i śniegu wpływa na wielkość zasobów wodnych zarówno powierzchniowych jak i podziemnych.

O lokalnych zasobach wodnych wiemy już nieco więcej, a wniosek wysuwa się jeden: wody jest i będzie coraz mniej i dlatego musimy szukać sposobów na ograniczanie jej zużycia zarówno w domu, w pracy, szkole czy w przemyśle. Sposobów jest wiele a o tym już w wkrótce.

 

Jak pisze Stephenie Meyer w książce „Wojna o Dąb”: „Wszystkie istoty ciągną do wody i wokół niej organizują swoje życie. Podobnie ludzkość. Sercem każdej społeczności jest woda: wielka jak morze albo mała jak źródełko” - te słowa dokładnie oddają znaczenie wody i jej zasobów w naszym codziennym życiu. Musimy uświadomić sobie rolę wody w naszej egzystencji i fakt,  że jej zasoby są mocno ograniczone... Mamy nadzieję, że rozpoczęta przez nas kampania skłoni mieszkańców naszego Powiatu do zastanowienia się nad ilością wody, którą zużywają na co dzień i możliwością jej oszczędzania 
mówi Adam Korta, Starosta Bocheński

Kampania realizowana przez Powiat Bocheński w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005 realizowany przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

[sk]