Nawigacja

Powiatowy Urząd Pracy-nabory wniosków tylko do 10 czerwca

08.06.2021
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach Tarczy antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Bochni udziela wsparcia w postaci:

•    dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców oraz należnych od tych
wynagrodzeń   składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 - art. 15zzb
•    dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego
pracowników - art. 15zzc
•    niskooprocentowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców art. 15zzd
•    pożyczki dla organizacji pozarządowych – art. 15zzda
•    dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych – 15zze
•    dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej - art. 15zze²


WAŻNE!

Wnioskodawcy, którzy dotychczas NIE SKORZYSTALI ze wsparcia wymienionego powyżej lub skorzystali z niego przez okres krótszy niż 3 miesiące mogą składać wnioski wyłącznie do 10 czerwca 2021 r. (wnioski przyjmowane są w formie tradycyjnej i elektronicznej).
Okres naboru wniosków nie zostanie wydłużony!
Ustawa nie wprowadziła możliwości ponownego skorzystania z wyżej wymienionego wsparcia.
Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty dotyczące pomocy są do pobrania:  https://bochnia.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza.

Jednocześnie informujemy, że nabory wniosków o dotację branżową (art. 15zze4 Rozp. R. 3) można składać do 31 sierpnia 2021r.


kh