kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Powiatowy Urząd Pracy w Bochni zaprasza Pracodawców do składania wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni zaprasza Pracodawców do składania wniosków o staż

Dodano: 13.01.2021 08:00
Pracodawco daj możliwość odbycia stażu osobie bezrobotnej - określ w programie wiedzę, umiejętności, kompetencje które nabędzie.

 

Ważne – przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Zasadami organizacji miejsc odbywania stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (V)” Pogram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój( PO WER) 2014-2020 a przygotowując program stażu skorzystaj z załącznika nr 5 do ww. zasad tj. informacji dotyczącej nabywania kompetencji przez osoby bezrobotne w trakcie realizacji stażu.

 

Przy opisywaniu kompetencji nabytych w trakcie stażu można posiłkować się m.in. bazą INFOdoradca+  Informacje o zawodach ( wybierz zawód Þ zaznacz, który zbiór informacji o zawodzie potrzebujesz: rozszerzony lub szczegółowy Þ wybierz kompetencje zawodowe i/lub społeczne do nabycia przez bezrobotnego Þ wpisz je do programu stażu.


W ramach niniejszego naboru PUP przyjmuje wnioski na organizację miejsc odbywania stażu dla osób w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni.

W przypadku braku wskazania we Wniosku kandydata do odbycia stażu Urząd zastrzega sobie prawo kierowania w pierwszej kolejności osób długotrwale bezrobotnych*

 

Wniosek możesz złożyć w wyznaczonej do tego celu skrzyni, znajdującej się w wejściu do Urzędu Pracy od strony ul. Wojska Polskiego 3 (wiatrołap) lub przesłać do Urzędu za pośrednictwem poczty. Twój wniosek powinien być kompletny i prawidłowo sporządzony.

W projekcie zapewniona jest możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu wyłączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

 

 


*osoba długotrwale bezrobotna tj. młodzież (<25 lat ) osoba bezrobotna  nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy ( 6>), dorośli ( 25 lat lub więcej) osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (12>)

 

kh