Nawigacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspiera edukację wychowanków rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych

17.11.2022
Zdalne korepetycje.
fot. PCPR ->
Zdalne korepetycje.
Kolejny już rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni wspiera wyrównywanie zawodowych rodzin zastępczych poprzez zapewnienie im bezpłatnych korepetycji z wybranych przedmiotów

Korepetycje odbywają się w formie zdalnej co pozwala na dostosowanie godzin i dni ich odbywania do indywidualnych potrzeb wychowanków i ich opiekunów.

Ta forma wsparcia jest finansowana w ramach projektu pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”.

 

 

kh