Nawigacja

Powiat Bocheński w projekcie EKOMAŁOPOLSKI

15.07.2021
Projekt LIFE-IP EKOMALOPOLSKA
fot. Starostwo Powiatowe w Bochni
Projekt LIFE-IP EKOMALOPOLSKA
12 lipca w Krakowie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt LIFE-IP EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu dla Energii i Klimatu dla Województwa Małopolskiego”, zaplanowany na lata 2021-2030. Wydarzenie otworzyła konferencja prasowa, podczas której wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz przybliżył najważniejsze cele projektu. To m.in. promocja odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej oraz szeroko zakrojone działania na rzecz przeciwdziałania i adaptacji do skutków zmian klimatu. Powiat Bocheński jest partnerem tego projektu, a z ramienia powiatu w inauguracji wziął udział wicestarosta Ryszard Drożdżak.
Małopolska jest pierwszym województwem w Polsce, które przyjęło własną strategię klimatyczną. Jesteśmy także jednym regionem w Europie realizującym dwa zintegrowane projekty LIFE. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia staną się inspiracją dla innych regionów. Kilka lat temu wyznaczyliśmy kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, przyjmując prekursorskie uchwały antysmogowe. Teraz chcemy wyznaczyć kierunki działań w zakresie klimatu. Walka o lepszy klimat zaczyna się dziś!
mówił wicemarszałek Tomasz Urynowicz

Małopolska współpracuje w projekcie z dwudziestoma siedmioma partnerami z Polski i zagranicy. To przedstawiciele administracji krajowej, regionalnej i lokalnej, jak również uczelni wyższych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Powiat Bocheński znalazł się w tym zaszczytnym gronie.

Współpraca z samorządowcami jest podstawowym filarem projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA. W ramach działań stworzona została sieć powiatowych doradców ds. klimatu i środowiska. Ich pracę zainaugurowała symboliczna akcja #drzewadlaklimatu. Doradcy zabrali ze spotkania sadzonki dębów, które posadzą w swoich regionach.

Jak będzie wyglądać realizacja projektu z perspektywy Powiatu Bocheńskiego? Projekt przewidziany jest na 10 lat podzielony został na etapy. W pierwszym etapie zatrudniony zostanie powiatowy Ekodoradca, który będzie koordynował przygotowanie opinii eksperckich m.in. dot. możliwości wykonania instalacji OZE na obiektach czy potencjału OZE dla powiatu.

Opracujemy materiały edukacyjno – informacyjne, które będą dystrybułowane m.in. na spotkaniach „klimatycznych” dla mieszkańców , przedsiębiorców czy rolników. Przygotujemy kampanie promujące odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną czy działania adaptacyjne do zmian klimatu
wyjaśnia wicestarosta Ryszard Drożdżak

Zakupione zostaną także produkty wpływające na oszczędność energii dla szkół, w których przeprowadzone zostaną lekcje edukacyjne. Całkowita wartość projektu dla powiatu do ponad 1 milion złotych z czego 60 % pochodzi z Unii Europejskiej, 35% to wkład NFOŚiGW, a pozostała kwota to wkład powiatu bocheńskiego.

 [sk]