Nawigacja

Podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych

07.03.2022
W poniższych ulotkach znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.
Przedmiotowe materiały przygotowane zostały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej. Zaznaczyć należy, że dostępne one są nadto na stronie internetowej www.prezydent.pl