Nawigacja

Pierwszy dzień szkoły - kilka słów od starosty Korty

02.09.2019
Dziś rozpoczyna się nowy rok szkolny 2019/2020, w którym naukę rozpocznie w szkołach prowadzonych przez powiat bocheńskich 4679 uczniów. Pierwszoklasistów będzie aż 2197, drugie tyle co w roku ubiegłym. Starosta bocheński Adam Korta skierował kilka słów do Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i Dyrekcji.

„…Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia....”

Seneka Młodszy

Szanowna Dyrekcjo, Nauczyciele
i Pracownicy Szkoły
Szanowni Uczniowie i Rodzice

Dzisiaj, dźwiękiem pierwszego dzwonka rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny 2019/2020 – czas wytężonej pracy, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń, kroczenia po edukacyjnych ścieżkach i dalszej drogi rozwoju.         
W tym roku stanęliśmy przed nie lada wyzwaniem, zostaliśmy zobligowani do zapewnienia miejsc dla podwójnej liczby uczniów, jednak wspólnymi siłami i ogromnym nakładem pracy udało się przygotować bazę lokalową szkół i zabezpieczyć potrzeby uczniów. Chciałbym zaznaczyć, że zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia nadal pozostanie jednym z priorytetów, jakie stawia sobie przed sobą Samorząd Powiatowy.

Szanowna Dyrekcjo,

szkoła powinna uczyć i wychowywać. Dbać o przygotowanie młodych ludzi, zarówno do dalszego kształcenia ale również rozwijać ich pasje. Bardzo ważne jest także to, aby szkoła wychowywała młodzież w duchu patriotycznym, dbając o wpajanie im pamięci historycznej i poczucia przynależności do wspólnoty narodowej. Tylko w warunkach przestrzegania szkolnych standardów można realizować ambitne plany edukacyjne i wychowawcze. Życzę zatem wytrwałości w realizacji założonych celów i zamierzeń.

Drodzy Nauczyciele,

wychowanie, jeśli nie jest wzorem, nie jest wychowaniem. Waszą misją jest nie tylko kształcenie uczniów, lecz przede wszystkim rozbudzanie w nich ciekawości świata i przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia rzeczywistości. Życzę, aby nauczanie młodzieży niosło ze sobą poczucie spełnienia i dumy z udziału w kształtowaniu przyszłości młodych pokoleń Polaków.

Drodzy Rodzice,

w ślad za Fiodorem Dostojewskim powtórzę „Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny”. Jesteście Państwo najważniejszym ogniwem w procesie wychowania i nauczania. Proszę zatem o wsparcie i aktywny udział w procesie edukacji Waszych dzieci.

Drodzy Uczniowie,

stajecie dziś u progu nowego Roku Szkolnego. Jak mawiał Adam Asnyk „Szukajcie nowych, niezdobytych dróg…”. Życzę Wam, aby przygoda odkrywania wiedzy i zdobywania umiejętności była dla Was zawsze fascynującym doświadczeniem. Niech każdy nowy dzień przynosi wyzwania warte podjęcia trudu poszukiwań.

Całej Społeczności Szkolnej życzę, na progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego, aby każdy dzień był źródłem radości, satysfakcji i sukcesów.

Powodzenia!

Starosta Bocheński
Adam Korta