Nawigacja

Państwowy Instytut Geologiczny szkolił w starostwie

17.06.2022
Państwowy Instytut Geologiczny szkolił w starostwie
fot. SP
Państwowy Instytut Geologiczny szkolił w starostwie
W starostwie odbyło się szkolenie prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu System Osłony Przeciw-osuwiskowej (SOPO). Spotkanie dotyczyło problematyki związanej z osuwiskami oraz terenami zagrożonymi ruchami masowymi.

Podczas szkolenia rozmawiano o zagadnieniach związanych z szeroko pojętą problematyką osuwiskową, dotyczącą m. in. Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), zasad dokumentowania ruchów masowych, ograniczenia ryzyka osuwiskowego na etapie planowania przestrzennego, zmian w prawie w związku z wejściem w życie Rozporządzenia w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi – w zakresie rejestracji, obserwacji i monitoringu osuwisk, zabezpieczania osuwisk finansowanych ze środków publicznych. Szkolenie prowadzili Pani Izabela Laskowicz, Pani Marta Bielak i Pan Bartłomiej Warmuż.

kh