Nawigacja

Organizacje pozarządowe szkoliły się w Starostwie

21.01.2022
Organizacje pozarządowe szkoliły się w Starostwie
fot. Starostwo Powiatowe w Bochni
Organizacje pozarządowe szkoliły się w Starostwie
W Starostwie Powiatowym odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych w terenu powiatu bocheńskiego, zatytułowane „Podstawowe zagadnienia dotyczące dostępności. Realizacja zasady dostępności w zadaniach publicznych realizowanych na zlecenie samorządu”.

Szkolenie prowadził Bartosz Tłokiński, doświadczony trener, mający wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych.

W czasie szkolenia omawiano przede wszystkim kwestie, związane z ustawą z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Problematykę tę omawiano w 3 aspektach:
- dostępności architektonicznej,
- dostępności cyfrowej,
- dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Szkolenie zostało organizowane w ramach projektu „MOWES 2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitarny”, do którego przystąpił Powiat Bocheński.