Nawigacja

List starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14.10.2021
„Dobry nauczyciel, jak aforysta, nie poniża i nie krzyczy, a zapraszając do refleksji nie traci poczucia realizmu i optymizmu…”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty.

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, który upamiętnia powołanie Komisji Edukacji Narodowej i czas, gdy „młodzieży chowanie” było bardzo istotne dla losów Rzeczypospolitej. Dziś edukacja młodego pokolenia wciąż w szczególny sposób leży nam na sercu, ponieważ dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości lokalnej społeczności. Jest jej nadzieją na lepsze jutro. Wybitny mąż stanu, Abraham Lincoln, podkreślał: „Jaką mamy dziś szkołę, taką będziemy mieć elitę rządzącą w przyszłości”.

Dzisiejsza uroczystość jest okazją, by pochylić się nad istotą zawodu nauczycielskiego, zawodu którego nie sposób dobrze wykonywać, jeśli nie towarzyszy temu autentyczne powołanie i twórczy zapał. Zwłaszcza w tych trudnych czasach naznaczonych pandemią. Jak mówił Konfucjusz - „Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych.”

W szkołach na terenie powiatu bocheńskiego pracują dyrektorzy i nauczyciele wybitni,
o szczególnych predyspozycjach, pełniący w życiu swoich uczniów rolę autorytetów i przewodników, organizatorów życia społeczności szkolnej i różnorodnych inicjatyw  pozaszkolnych. Wyrażam Wam wszystkim swoją wdzięczność za zaangażowanie i codzienny trud. Składam moje serdeczne podziękowania za rzetelność, z jaką realizujecie powierzone obowiązki, co przekłada się na sukcesy i osiągnięcia Waszych uczniów.

W ślad za słowami Elizy Orzeszkowej powtórzę, że „szacunek oddany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu, bo im więcej jest naród oświecony, tym wyżej ceni tych, którzy mu światło przynoszą.”

W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom Oświaty – Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Administracji i Obsługi, w podzięce za trud włożony w edukację młodego pokolenia Polaków, życzę radości i osobistych sukcesów.

Adam Korta, starosta bocheński