kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Konkurs Historyczny Patria Nostra

Konkurs Historyczny Patria Nostra

Dodano: 04.04.2020 09:00 Konkurs Historyczny Patria Nostra
Organizatorzy zapraszają do przesyłania zgłoszeń na Konkurs Historyczny Patria Nostra. Konkurs adresowany jest do młodzieży polskiej i polonijnej i ma na celu propagowanie wiedzy o historii Polski i jej dziedzictwa kulturowego, krzewienie patriotyzmu oraz budowanie poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.

W  dotychczasowych  edycjach Konkursu wzięło udział blisko 2.700 uczniów i nauczycieli z Polski i całego świata, realizując ponad 700 filmów i animacji odwołujących się do dziejów naszej Ojczyzny. W aktualnej V edycji weźmie udział ok. 1.500 naszych młodych rodaków z Polski i zagranicy.

Wykonane przez młodzież prace mają bardzo wysoki poziom, zarówno merytoryczny jak i artystyczny, i mogą pełnić funkcje edukacyjne i popularyzujące historię Polski. Jednocześnie cieszy nas, że mogliśmy przekazać wszystkim uczestnikom Konkursu atrakcyjne nagrody. Laureaci konkursów wzięli udział w wycieczkach do Brukseli. Nagrodą dla młodzieży polonijnej były kilkudniowe wycieczki edukacyjne do Polski.

Organizatorzy ZAPRASZAją  uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału jednym z konkursów które są obecnie realizowane w ramach aktualnej V edycji:

1. Konkurs  Mazowiecki
2. Konkurs  Małopolski
3. Konkurs  Wielkopolski
4. Konkurs  Światowy

Są jeszcze wolne miejsca w każdym z czterech konkursów. Zaproszenie kierujemy do młodzieży w wieku 12-19 lat ze szkół podstawowych i średnich, a także parafii i organizacji polonijnych i społecznych z całego świata.

TERMIN  REJESTRACJI  uczestników upływa dnia 15 maja, zaś termin nadsyłania filmów i animacji 31 maja.

GALE  FINAŁOWE  konkursów odbędą się we wrześniu w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. W przypadku  niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej, Gale Finałowe zrealizowane zostaną za pośrednictwem telewizji, z wykorzystaniem najnowszych technologii komunikacji.

NAGRODY   w konkursach Patria Nostra otrzymują wszyscy uczestnicy. Dla Zwycięzców przewidziane są wycieczki do Polski lub do Brukseli  (  oczywiście jeśli ich realizacja będzie możliwa ).  Dla pozostałych uczestników -  atrakcyjne nagrody rzeczowe.

REJESTRACJA   w konkursie,  podobnie jak sam konkurs odbywa się w internecie. Aby przystąpić do konkursu niezbędny jest entuzjazm oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego który dostępny jest na stronie internetowej:

www.konkurs-patrianostra.pl