Nawigacja

Kondolencje

26.11.2021
Z głębokim żalem i smutkiem w sercu przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Piotra Legienia. Długoletniego pracownika Służby Leśnej, sołtysa Kamionnej w latach 2002-2014, członka OSP Kamionna, działacza Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionnna.

Pogrążonej w żalu rodzinie, najbliższym oraz wszystkim jednoczącym się w bólu i żałobie składamy wyrazy współczucia.

Starosta Bocheński

Przewodnicząca Rady Powiatu

Zarząd i Rada Powiatu w Bochni