Nawigacja

Kolejne Porozumienia ZS Nr 1 o współpracy z uczelniami

28.06.2022
Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia i Dyrektor ZS Nr 1 Jan Balicki
fot. ZS Nr 1
Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia i Dyrektor ZS Nr 1 Jan Balicki
Końcem kwietnia br. zorganizowane zostały w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Bochni I Targi Pracy dla Absolwentów ZS Nr 1. Obok 20 firm, które prezentowały swoje możliwości i atuty mające przekonać wychowanków szkoły do podjęcia pracy w tych właśnie firmach, na dwóch stanowiskach wystawowych przedstawiciele dwóch wydziałów Akademii Górniczo Hutniczej i Politechniki Krakowskiej prezentowali możliwości studiowania na kierunkach technicznych. Spotkania na targach i dalsze rozmowy zaowocowały zawarciem porozumienia o współpracy ZS Nr 1 a Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH.

Przewiduje ono udział w wykładach tematycznych dla uczniów, pokazach specjalistycznych w siedzibie uczelni, realizację praktyk studentów WIMiIP w ZS Nr 1, projekty edukacyjno –dydaktyczne  oraz wzajemną promocję tych działań. Ze strony władz WIMiIP AGH porozumienie podpisała Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia, ze strony ZS Nr 1 dyrektor mgr inż. Jan Balicki.

Do pięciu uczelni, z którymi ZS Nr 1 zawarł odrębne porozumienia o współpracy końcem czerwca dołączy kolejna krakowska szkoła wyższa. Tym razem porozumienie  trójstronne, z udziałem Starostwa Powiatowego, podpisane zostanie z władzami Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

[sk]