Nawigacja

Kolejne pieniądze na wyjazd zagraniczny uczniów SOSW

05.08.2022
Blisko 250 tysięcy złotych z programu Erasmus + otrzyma Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego. Projekt pn. „Z bryłką soli poznajemy Stary Ląd” został zatwierdzony do realizacji.Wniosek uzyskał bardzo wysokie noty - 92 na 100 możliwych punktów.

Efektywność nauki wzrasta, kiedy uczniowiemają możliwość bezpośredniego doświadczania, działania, obserwowania, wymiany doświadczeń, rozwiązywania problemów, nawiązywania kontaktów społecznych w szeroko rozumianejrzeczywistości. Dlatego od lat piszę projekty, dzięki którym uczniowie wyjeżdżają do Niemiec, Rumunii, Czech, Grecji i na Litwę. Tym razem będzie jeszcze Portugalia i Turcja
mówi Joanna Stano-Kulas Z-ca dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni

Bochnia od wieków kojarzy się z solą. To tutaj znajduje się najstarsza kopalnia w Polsce, wpisana na listę UNESCO. Nic dziwnego, że właśnie ten minerał stał się tematem przewodnim projektu. Uczniowie będą poznawali dawne i współczesne technologie wydobycia soli w Polsce oraz krajach partnerskich. Ponadto będą się uczyć podstawowych zwrotów językowych krajów partnerskich oraz kultury i zwyczajów regionu.

Będziemy poszukiwać to, co nas łączy i pozwala na lepsze zrozumienie
dodaje Joanna Stano - Kulas

Projekt został napisany na podstawie potrzeb edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz współistniejącymi chorobami. Realizacja jest szansą rozwijania i wzmacniania wybranych kompetencji kluczowych z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia uczniów, zdobytego na zagranicznych wyjazdach do zagranicznych, partnerskich szkół.

Uczniowie ze szkoły podstawowej wezmą udział w mobilności do Turcji i Grecji, zaś uczniowie ze szkoły ponadpodstawowej odwiedzą Rumunię i Portugalię.

***

W ostatnich dwóch latach szkoła realizowała trzy projekty z programu POWER oraz jeden z Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Uczniowie brali udział w bezpłatnych wyjazdach do Grecji, Czech, Rumunii i na Litwę. W nadchodzącym roku szkolnym pojadą także do Turcji i Portugalii. Łącznie na mobilności Ośrodek pozyskał ponad pół miliona złotych.

[sk]