Nawigacja

KGW Cikowice z nagrodą im. Józefa Ślisza

26.03.2019
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Cikowic otrzymały z rąk premiera Mateusza Morawieckiego i Władysława Kosiniaka – Kamysza prezesa PSL nagrodę im. Józefa Ślisza. Wyróżnienie przyznawane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2017 roku.

KGW zostały wyróżnione za popularyzowanie dziedzictwa kulturowego, pobudzanie aktywności mieszkańców w społecznościach lokalnych, kultywowanie regionalnych tradycji oraz wspieranie integracji mieszkańców wsi. W roku 2019 zostało wyróżnione 10 kół gospodyń w całej Polsce w tym koło z Cikowic.

W ostatnich latach koło działa bardzo aktywnie, szczególnie jeżeli chodzi o podtrzymanie naszych tradycji. Palmy Wielkanocne, Wieńce i Korowody Dożynkowe czy udział w konkursach kulinarnych. Staramy się też przekazać naszym dzieciom i wnukom tradycje. Dzieci i młodzież bierze z nami udział w biesiadach agroturystycznych oraz dożynkach. Należy zaznaczyć że w tak ważnych uroczystościach zawsze występujemy w naszych strojach regionalnych – mówi Krystyna Pałkowska przewodnicząca KGW Cikowice

Celem Nagrody im. Józefa Ślisza jest upamiętnienie działacza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Wicemarszałka Senatu RP, który większość swojego życia poświęcił na realizację wielu działań i inicjatyw służących rozwojowi polskiej wsi.

Gratuluję i dziękuję za zaangażowanie i działania, dzieki którym pielęgnujemy nasze dziedzictwo i kultywujemy regionalną tradycję. Są Panie wspaniałą wizytówką Powiatu Bocheńskiego. Życzę kolejnych sukcesów, wytrwałości oraz zdecydowania w realizacji planów i zamierzeń - mówi starosta Adam Korta

KGW Cikowice znalazło się w gronie kół z Włościanek, Panienki, Sudołka, Świerczynka, Mokowa, Zielina, Zagórzan, Zastawia oraz Sieniawy. Oprócz dyplomu i pamiątkowego medalu Panie otrzymały czek na 10 000 zł.

Warto dodać, żę KGW Cikowice obchodziło w ubiegłym roku 70 lecie swojej działalności.

sk