Nawigacja

Fundacja wspiera WTZ w Proszówkach

24.01.2023
Przedstawiciele Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów w Warszawie odwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej w Proszówkach. Dzięki wsparciu fundacji podopieczni WTZ mieli możliwość wyjazdu do sanatorium. W spotkaniu wziął udział również Wicestarosta Ryszard Drożdżak.

Prezes Fundacji Danielem Kuć oraz członek Rady Fundacji Henryk Zdebski zapoznali się z zasadami działalności i celami rewalidacyjnymi uczestników w warunkach Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dzięki środkom uzyskanym z Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów udało się dwukrotnie zorganizować wyjazd podopiecznych WTZ na leczenie sanatoryjne. Możliwość udziału w rehabilitacji miała znaczący wpływ na poprawę zwłaszcza zdrowia psychicznego po trudnym okresie pandemii.

Kierownik WTZ Edward Firek podziękował w imieniu podopiecznych i ich opiekunów za dotychczasowe wsparcie.