Nawigacja

DPS poszukuje psychologa

28.09.2022
Dom Pomocy Społecznej w Bochni poszukuje do pracy psychologa w wymiarze minimum ¼ etatu. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, szczegółowe warunki do uzgodnienia, gwarancja otrzymania wszystkich świadczeń przysługujących pracownikom samorządowym.

Niezbędne wymagania:

Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku psycholog.
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych


Wymagane dokumenty:

  • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
  • Dyplom ukończenia studiów
  • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Diagnoza możliwości, deficytów i trudności w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym mieszkańców DPS.
Współpraca z personelem DPS w zakresie opracowywania i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.
Prowadzenie poradnictwa, indywidualnej terapii psychologicznej dla mieszkańców DPS.
Prowadzenie zajęć grupowych o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym, kompensacyjnym, w tym w zakresie treningów umiejętności społecznych, interpersonalnych, psychoedukacji, grup wparcia.
Pobudzanie mieszkańców do aktywności, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji, pomoc w kryzysie.
Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji zgodnie z przepisami prawa.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do siedziby DPS, przesłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Dom Pomocy Społecznej 32-700 Bochni, ul. Karolina 14G) lub elektronicznie: dps@powiat.bochnia.pl

Szczegóły w siedzibie: Bochnia, ul. Karolina 14G, tel. 146125990, dps@powiat.bochnia.pl w godz. 7.00 - 15.00

[sk]