Nawigacja

Cześć górom, górom cześć!

02.07.2021
Zjazd Zdobywców Korony Gór Polski
fot. Anna Bukowska – Bogacz
Zjazd Zdobywców Korony Gór Polski
Ten hymn Zdobywców usłyszeliśmy w pięknym wykonaniu Orkiestry Dętej Sobolów w ostatnią sobotę czerwca 2021 roku podczas ogólnopolskiego zjazdu weryfikacyjnego Zdobywców Korony Gór Polski.

Na zaproszenie Ks. Stanisława Jachyma do Sobolowa zjechała rzesza „ ludzi gór” , by zweryfikować swoją wiedzę w zakresie 28 najwyższych szczytów z 28 głównych pasm górskich położonych w granicach Polski.

Spotkanie rozpoczęło się gościnnym powitaniem, okraszonym staropolskim poczęstunkiem. Następnie uczestnicy, podążając – w tym celu wyznaczonymi szlakami – udali się do rozlokowanych punktów weryfikacyjnych: w Szkole Muzycznej, w Sali Orkiestrowej i w Domu Kultury. Po zdanym egzaminie adepci sztuki wędrówek dołączyli do Grona Zdobywców Korony Gór Polski.

Przed uroczystym pasowaniem na Zdobywcę swoje słowo skierowali do zebranych Pan Wicestarosta Bocheński – Ryszard Drożdżak oraz Pan Wójt Gminy Łapanów – Andrzej Śliwa. Dyplomy i odznaki Honorowego Zdobywcy wręczał Prezes Stowarzyszenia Korona Gór Polski – Pan Łukasz Lis w towarzystwie Wicestarosty i Wójta, którzy przekazali pakiety promujące nasz region.

Na zakończenie Ks. Proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych  w Sobolowie podziękował zebranym za udział w tym niecodziennym wydarzeniu i życzył otwartych szlaków i bogatych przeżyć w czasie wędrówek.

Patronat wydarzeniem objął starosta bocheński Adam Korta.

[sk]