Nawigacja

Chciałbyś uporządkować swój las?

03.04.2024
Informacja dla właścicieli lasu!
fot. Starostwo Powiatowe w Bochni
Informacja dla właścicieli lasu!
Jesteś właścicielem lasu, który uległ zniszczeniu w wyniku działania sił natury (wiatr, woda, śnieg, dzikie zwierzęta, itp.)? Chciałabyś odnowić swój las, ale kwestie organizacyjne i finansowe Cię przerastają? Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałeś twierdząco – skontaktuj się z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bochni.

Pomożemy w odnowieniu lasu, nie narażając przy tym na koszty. Począwszy od doboru i zakupu odpowiednich sadzonek, przez ich transport, przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz samo nasadzenie, w pełni stosując się do zasad hodowli lasu, pod nadzorem leśnika, który czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem prac.

Mając na względzie postępującą degradację naszych lasów i związane z nią zmiany klimatyczne –wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu pod adresem srodowisko@powiat.bochnia.pl !

Działania organizowane są w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005 realizowany przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

[sk]