kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Bezpłatne wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych

Bezpłatne wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych

Dodano: 09.07.2020 13:00 Bezpłatne wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych
Fundacja Znajdź Pomoc w partnerstwie CHANGE4GOOD NOT-FOR-PROFIT zaprasza do nowoutworzonego Centrum Wsparcia Opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych na terenie powiatu bocheńskiego.

Fundacja Znajdź Pomoc  w partnerstwie CHANGE4GOOD NOT-FOR-PROFIT zaprasza do nowoutworzonego  Centrum Wsparcia Opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych na terenie powiatu bocheńskiego.

Jesteś opiekunem nieformalnym osoby niesamodzielnej*
lub jesteś osobą niesamodzielną**??

ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W NASZYM PROJEKCIE!

W ramach projektu oferujemy:
1. Wsparcie "menagera opieki"- lokalnego koordynatora opieki
2. Konsultacje indywidualne z psychologiem/prawnikiem/pedagogiem/rehabilitantem.
3. Kursy opieki nad osobą zależną.
4. Warsztaty dotyczące obsługi platformy - opiekunowie osób zależnych przejdą szkolenia z zakresu funkcjonowania platformy poświęconej opiekunom nieformalnym/faktycznym osób niesamodzielnych i opiece, integrujących dostępne informacje.
5. Grupy wsparcia.
6. Treningi psychospołeczne dla opiekunów.
7. Opiekuna osoby zależnej.
8. Asystenta osoby niepełnosprawnej.
9. Turnusy wytchnieniowe.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

Szczegóły pod nr tel. 662 598 232
e-mail: opiekun@znajdzpomoc.pl
Biuro projektu: ul. Partyzantów 23, 32-700 Bochnia

* Opiekun faktyczny (nieformalny) – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny, sąsiad. Pojęcie opiekuna faktycznego i opiekuna nieformalnego należy traktować tożsamo. Osoby, które pobierają zasiłki z tytułu opieki nad osobami zależnymi spełniają definicje opiekuna faktycznego. Wsparcie przyznane osobie niesamodzielnej np. dodatek czy zasiłek pielęgnacyjny, nie stanowi wynagrodzenia dla opiekuna.
** osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Jest to osoba, u której z powodu    naruszenia    funkcji organizmu stwierdza się ograniczenia aktywności powodujące konieczność długotrwałego albo stałego wsparcia innej osoby w celu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.