Nawigacja

Barometr zawodów dla powiatu bocheńskiego

14.09.2023
W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni odbył się panel barometru zawodów, w ramach którego opracowano barometr zawodów na 2024 rok dla powiatu bocheńskiego.

W panelu wzięło uczestniczyło 5 pracowników PUP oraz zaproszeni specjaliści, min. z Cechu Rzemiosł Różnych, Ochotniczych Hufców Pracy, Urzędu Miasta w Bochni, Urzędu Gminy Żegocina.

Nad prawidłowym przebiegiem badania panelowego czuwały przedstawicielki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – koordynator wojewódzki oraz koordynator krajowy.

Więcej na temat barometru zawodów znajdziecie tutaj.

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w opracowanie barometru, w tym pracodawcom którzy wypełnili ankietędotyczącą planów zatrudnienia w 2024r.