kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zdecyduj o swoim życiu- podsumowanie projektu

Zdecyduj o swoim życiu- podsumowanie projektu

Dodano: 22.07.2011 13:00 Zdecyduj o swoim życiu- podsumowanie projektu
Projekt pn. „Zdecyduj o swoim życiu- kontynuacja programu profilaktyk raka piersi na terenie Powiatu Bocheńskiego” skierowany był do 230 uczennic klas II i I kształcących się w pięciu szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Bocheńskiego.Działanie to miało na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat raka piersi, przyczyn jego występowania, czynników ryzyka, metod zapobiegania i wczesnego wykrywania nowotworu oraz uświadomienie wagi wczesnej profilaktyki poprzez stworzenie możliwości nauki badania samokontroli piersi.

W ramach projektu odbyły się prelekcje dotyczące szeroko pojętej tematyki raka piersi. Prelekcje umożliwiły młodym kobietą poznać zagadnienia dotyczące badań profilaktycznych, konieczności ich systematycznego wykonywania, czynników ryzyka, objawów nowotworowych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie. Prelekcje zostały uzupełnione warsztatami samokontroli piersi. Korzystając z modelu piersi do samokontroli, dziewczęta mogły samodzielnie wykonywać badania piersi oraz miały możliwość wykrycia guzków znajdujących się w obrębie piersi. Dodatkowo w czerwcu młodzież spotkała się z przedstawicielką Krakowskiego Towarzystwa „Amazonki” działającego przy Instytucie Onkologii. Była to dobra okazja do rozmów o roli  „Amazonek” w niesieniu pomocy chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom.

Wszystkie uczestniczki otrzymały podręczniki dot. tematyki raka piersi oraz zawieszki pod prysznic
z instrukcją samobadania piersi. Zakupione materiały dydaktyczne mają poszerzyć wiedzę z zakresu profilaktyki, a także uświadomić jak ważna jest wczesna profilaktyka i konieczność kształtowania prawidłowych postaw zdrowotnych.
W ramach projektu przeprowadzony został również konkurs wiedzy, w którym uczestniczyły wszystkie uczestniczki projektu. Przyznano 16 nagród książkowych. 2 nagrody za zajęcie pierwszego miejsca, 9 za zajęcie drugiego miejsca i 5 za zajęcie trzeciego miejsca. Tak dobry wynik konkursu świadczy o tym, iż dziewczęta dobrze zaznajomiły się z tematyka raka piersi oraz są świadome, że profilaktyka jest bardzo ważna.

Projekt pn: „Zdecyduj o swoim życiu – kontynuacja programu profilaktyki raka piersi na terenie Powiatu Bocheńskiego” realizowany jest przez Powiat Bocheński w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”