kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych

Zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych

Dodano: 31.08.2010 00:00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni organizuje od września do listopada 2010 r. dla osób niepełnosprawnych dodatkowe wsparcie w formie skierowania na usprawniające zajęcia rehabilitacyjne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szczególności pomocą będą objęci mieszkańcy Powiatu Bocheńskiego niepełnosprawni w stopniu znacznym i umiarkowanym z powodu dysfunkcji narządów ruchu i chorób neurologicznych, w tym m.in. osoby w stanach pourazowych lub chorobowych-postępujących, w wieku 16-50, charakteryzujące się niskim poziomem samopoczucia psychofizycznego i prowadzące nieaktywny tryb życia. Pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje kobietom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym. Celem organizowanej rehabilitacji jest poprawa kondycji psychofizycznej uczestników, ich samopoczucia oraz pokonywanie przeszkód zdrowotnych do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej. Przewiduje się, że w efekcie rehabilitacji osoby uzyskujące pomoc będą podejmować kolejne działania pro aktywne w dziedzinie społecznej i zawodowej oferowane przez Powiatowy Program Integracji. Osoby niepełnosprawne będą objęte fachową opieką Zespołu specjalistów (lekarza, rehabilitanta, psychologa, pracownika socjalnego).

Zajęcia będą odbywać się w formie grupowej i indywidualnej w Bochni lub w szczególnych wypadkach w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, jeśli stan zdrowia i niepełnosprawność będzie tego wymagała. Zajęcia będą obejmować: ćwiczenia usprawniające, zabiegi fizykoterapeutyczne, masaże, zajęcia kinezyterapeutyczne i psychologiczne. Ilość miejsc jest ograniczona do 38 na rok. Zajęcia są przewidywane do realizacji w latach 2010-2012. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z pracownikami socjalnymi telefonicznie pod numerem 14-611-97-40, e-mailowo: lub osobiście w siedzibie PCPR przy ul. Windakiewicza 9/5 w godzinach od 8 do 15.

Dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne są prowadzone na zlecenie PCPR dla najbardziej potrzebujących osób niepełnosprawnych z Powiatu Bocheńskiego nieodpłatnie w ramach projektu pt.: „Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim”. Celem projektu jest wsparcie procesu integracji społecznej i zawodowej w Powiecie poprzez działania aktywnej integracji i pracy socjalnej adresowane do osób niepełnosprawnych. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.