kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXXIX sesja Rady Powiatu w Bochni

XXXIX sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 17.06.2014 11:00  XXXIX sesja Rady Powiatu w Bochni
Dnia 25. czerwca 2014 roku (tj. środa) o godz.10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu w Bochni.

1.    Otwarcie XXXIX sesji Rady.
2.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za rok 2013.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za rok 2013.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2014 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Bocheńskiego.
11.  Informacja Zarząd Powiatu o realizacji w 2013 roku kierunków działania.
12.  Informacja Zarządu Powiatu o stanie przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.
13.  Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, ochrony zabytków, turystyki i sportu.
14.  Informacja o działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej za 2013 rok.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej w roku 2013.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.
18.  Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości przez SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.
19.  Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu bocheńskiego.
20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.
21.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Bocheńskiego na lata 2014-2020.
22.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni.23.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 4 w Bochni.
24.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XL/336/2009 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w Powiecie Bocheńskim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
25.  Interpelacje i zapytania radnych.
26.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
27.  Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
28.  Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
29.  Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady.

kkh