kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXXIX sesja Rady Powiatu - budżet uchwalony

XXXIX sesja Rady Powiatu - budżet uchwalony

Dodano: 31.12.2009 07:00 XXXIX sesja Rady Powiatu - budżet uchwalony
Podczas ostatniej sesji rady Powiatu obrad po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu projektu budżetu na rok 20101 przez Komisje oraz Kluby Radnych 20-ma głosami „za” uchwalony został budżet Powiatu na rok 2010.

Uchwalone zostały także plany pracy komisji stałych rady powiatu na rok 2010. Rada powiatu wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji partnerskiego projektu pn. „Gastronomia i hotelarstwo- Twoja szansa na rynku pracy” wraz z Powiatem Tarnowskim, Brzeskim oraz Dąbrowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdziła do realizacji wniosek pn.” GIS- kluczem do kariery zawodowej ”realizowany w partnerstwie z Fundacją Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie, a także zaopiniowała pozytywnie wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni- Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków z Funduszu Pracy . Ponadto podjęto także uchwałę dotyczącą określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w 2010 r. Sesja zakończyła się noworocznymi życzeniami.