kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXXII Sesja Rady Powiatu w Bochni

XXXII Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 26.06.2013 12:00 XXXII Sesja Rady Powiatu w Bochni
W dniu 28 czerwca 2013 roku o godzinie 13.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XXXII Sesja RADY POWIATU W BOCHNI, której tematami będzie:

1.  Otwarcie XXXII sesji Rady

2.   Przyjęcie wniosków  o zmianę porządku obrad

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bocheńskiego za 2012 rok

5.   Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu bocheńskiego za 2012 rok

6.   Informacja Zarządu Powiatu o realizacji w 2012 roku kierunków działania

7. Informacja Wydziału Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych o stanie przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014

8.  Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, ochrony zabytków, turystyki i sportu

9.  Informacja o działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej za 2012 rok

11.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy’ im. bł. Marty Wieckiej w roku 2012

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2013 rok

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023

14.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi bocheńskiemu oraz jego jednostkom podległym

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości odpłatności ponoszonej przez rodziców za zakwaterowanie dzieci w Bursach prowadzonych przez Powiat Bocheński

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Powiatu Bocheńskiego na lata 2013 - 2014

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/293/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015

18. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli w przedmiocie współfinansowania przez Powiat Bocheński kosztów działalności Hospicjum Stacjonarnego w Bochni

19.  Interpelacje i zapytania radnych

20.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

21.  Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji

22.  Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości

23.  Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady

 

sw