kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXV Sesja Rady Powiatu

XXV Sesja Rady Powiatu

Dodano: 24.12.2012 09:00 XXV Sesja Rady Powiatu
W dniu 28. grudnia 2012 roku (tj. piątek) o godz.10.00, w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, odbędzie się XXV sesja Rady Powiatu w Bochni.

Porządek obrad:

 

1.       Otwarcie XXV sesji Rady.

2.       Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2020.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu bocheńskiego, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012.

7.       Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2013.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 2013-2020.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Bochni na 2013 rok.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bochni na 2013 rok.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Bochni na 2013 rok.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Bochni na 2013 rok.

13.   Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Bochni na 2013 rok.

14.   Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Współpracy Międzynarodowej, Kultury i Promocji Rady Powiatu w Bochni na 2013 rok.

15.   Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia kierunków działania Zarządu Powiatu w Bochni na 2013 rok.

 

16.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń biurowych nr 5 i nr 7 znajdujących się w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego.

17.   Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2013 roku.

18.   w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

19.   Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Bochni i Zarządu Powiatu w Bochni.

20.   Interpelacje i zapytania radnych.

21.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

22.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

23.   Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

24.   Zamknięcie obrad XXV sesji Rady.