kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXIV SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

XXIV SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

Dodano: 22.02.2017 11:00 XXIV SESJA RADY POWIATU W BOCHNI
W dniu 23. lutego 2017 roku (tj. czwartek) o godz. 10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro odbędzie się XXIV SESJA RADY POWIATU W BOCHNI, której tematami będzie:
 1. Otwarcie XXIV sesji Rady.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027.
 6. Ocena bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie powiatu bocheńskiego – informacje:
  - Komendy Powiatowej Policji w Bochni,
  - Prokuratury Rejonowej w Bochni,
  - Sądu Rejonowego w Bochni,
  - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni (stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego),
  - Straży Granicznej.
 7. Informacja o:
  - pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni w 2016 roku,
  - stanie dróg powiatowych i inwestycjach zrealizowanych na nich w 2016 roku,
  - zamierzeniach Zarządu w zakresie inwestycji na drogach powiatowych w 2017 roku.
 8. Informacja o strategicznych inwestycjach powiatowych planowanych do realizacji przez Powiat do końca kadencji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji,
  dla których przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Powiatu Bocheńskiego na lata 2017 - 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.
 11. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
 15. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady.

kh