kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXII Sesja Rady Powiatu w Bochni

XXII Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 24.03.2021 14:00 XXII Sesja Rady Powiatu w Bochni
W czwartek 25. marca o godzinie 12:00 odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu w Bochni. Sesja odbywać się będzie w zdalnym trybie obradowania


Porządek obrad:

1. Otwarcie XXII sesji Rady Powiatu.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej na lata 2021-2032.
6. Ocena bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na  terenie powiatu bocheńskiego – informacje:
- Komendy Powiatowej Policji w Bochni
- Prokuratury Rejonowej w Bochni
- Sądu Rejonowego w Bochni
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni (stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego)
- Straży Granicznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy dotyczącej najmu pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego, będącego w trwałym zarządzie PUP Bochnia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z NETIA S.A. na najem części dachu budynku nr 9 położonego przy ul. Windakiewicza w Bochni.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem do dnia 31 maja 2031 roku części budynku oznaczonego numerem 9 położonego w Bochni, gmina Miasta Bochnia, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego w trybie bezprzetargowym na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie  Bocheńskim w 2021 roku.
11. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
12. Oświadczenia i komunikaty.
13. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady.

Transmisja obrad sesji znajduje się tutaj: https://powiatbochenski.sesja.pl/

 

kh