kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXI Sesja Rady Powiatu w Bochni

XXI Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 25.06.2012 07:00 XXI Sesja Rady Powiatu w Bochni
W czwartek 28 czerwca 20012 r. o godzinie 10:00, w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu w Bochni.

1.    Otwarcie XXI sesji Rady.
2.    Przyjęcie wniosków  o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bocheńskiego za 2011 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu bocheńskiego za 2011 rok.
6.    Informacja Zarządu Powiatu o realizacji w 2011 roku kierunków działania.
7.    Informacja Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o stanie przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013.[/] 8.    Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, ochrony zabytków, turystyki i sportu.
9.    Informacja o działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej za 2011 rok.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy’ im. bł. Marty Wieckiej w roku 2011.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek o numerach ewidencyjnych: 5769 oraz 5768/9, będących w użytkowaniu SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej z przeznaczeniem na budowę parkingu przez inwestora zewnętrznego.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką NECTOR kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 256/21 o pow. 0,13 ha położonej w miejscowości Siedlec, gmina Bochnia, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miasta Bochnia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Bochnia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Drwinia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lipnica Murowana pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Łapanów pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
20.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Nowy Wiśnicz pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
21.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Rzezawa pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
22.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Trzciana pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
23.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Żegocina pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
24.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Bocheńskim na lata 2012 -2014.
25.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2012 – 2014
26.  Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
27.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.
28.  Interpelacje i zapytania radnych.
29.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
30.  Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

31.  Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
32.  Zamknięcie obrad XXI sesji Rady