kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XX Sesja Rady Powiatu

XX Sesja Rady Powiatu

Dodano: 28.12.2020 10:00 XX Sesja Rady Powiatu
Przewodnicząca Rady Powiatu w Bochni informuje o XX sesji Rady Powiatu w Bochni, która odbędzie się w dniu 29. grudnia 2020 roku (tj. wtorek) o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.
 1. Otwarcie XX sesji Rady.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu bocheńskiego, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.
 7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2030” oraz wskazania kierunków działania Zarządu Powiatu w Bochni.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Bochni na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bochni na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Bochni na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Bochni na 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Bochni na 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Współpracy Międzynarodowej, Kultury i Promocji Rady Powiatu w Bochni na 2021 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Zarządu Powiatu w Bochni na 2021 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/52/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia28 marca 2019 roku w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2019 roku, zmienionej uchwałą nr XI/109/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2019 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu (nowego brzmienia) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości użytkowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej z przeznaczeniem na budowę parkingu przez koncesjonariusza.
 21. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
 22. Oświadczenia i komunikaty.
 23. Zamknięcie obrad XX sesji Rady.

 

sk