kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XVIII Sesja Rady Powiatu w Bochni

XVIII Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 13.09.2017 08:00 XVIII Sesja Rady Powiatu w Bochni
13 września 2017 roku o godzinie 15.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XXVIII Sesja Rady Powiatu w Bochni.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVIII sesji Rady.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027.
 6. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu bocheńskiego w  I półroczu 2017 roku.
 7. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni o realizacji w 2016 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy”.
 8. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w I półroczu 2017 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2017 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Bocheńskiego instrumentem płatniczym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z firmą MM-STALMET s.c. kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 256/38 o pow. 0,10 ha położonej w miejscowości Siedlec, gmina Bochnia, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia wraz z Gminą Bochnia do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K Siedlec-Stradomka-Nieznanowice w km 0+460-1+969 w m. Siedlec, Gierczyce oraz w km 3+245-4+164 w m. Nieszkowice Małe” i zabezpieczenia w budżecie Powiatu Bocheńskiego na 2018 r. środków na realizację ww. zadania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia wraz z Gminą Łapanów, Gminą Żegocina oraz Gminą Trzciana do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna-Łapanów w km 2+037-4+042 w m. Łąkta Górna, Łąkta Dolna, Kierlikówka, w km 10+093-10+283 w m. Tarnawa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1619K, w km 15+380-16+250 w m. Grabie, Lubomierz” i zabezpieczenia w budżecie Powiatu Bocheńskiego na 2018 r. środków na realizację ww. zadania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie w zakresie przygotowania zadania inwestycyjnego pn. „Koncepcja przebudowy mostu na rzece Wiśle w m. Nowe Brzesko wraz z pozyskaniem DUŚ”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/221/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Bocheńskim w roku 2017.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego      w Bochni.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 3, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera   w Bochni.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
 37. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
 38. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni oraz włączenia Gimnazjum Specjalnego do 8-letniej Szkoły Podstawowej Specjalnej.
 39. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
 40. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Bochni.
 41. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Młodzieży w Bochni.
 42. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 43. Interpelacje i zapytania radnych.
 44. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 45. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
 46. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady.