kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XLVI sesja Rady Powiatu w Bochni

XLVI sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 28.07.2010 07:00 XLVI sesja Rady Powiatu w Bochni
Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni zawiadamia, że w dniu 29.lipca 2010 roku o godzinie 10: 00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się: XLVI Sesja Rady Powiatu, której tematami będzie:

 

 

 

 

1. Otwarcie XLVI sesji Rady.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

5. Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2010 – podjęcie uchwały.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

7. Informacja Starosty Bocheńskiego dotyczącą przyjęcia darowizny nieruchomości Skarbu Państwa

położonej w Bochni przy ul. Partyzantów na rzecz Powiatu Bocheńskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego rok

budżetowy związanego z realizacją zadania obejmującego certyfikację i utrzymanie Systemu Zarządzania

Jakością.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu   Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/87/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bochni „Szpital Powiatowy”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu

Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Bochni nieruchomości gruntowej oznaczonej jako

działka ewidencyjna nr 131/1 o pow. 0,58 ha, zabudowanej byłym budynkiem Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego, położonej w miejscowości Cerekiew, gmina Bochnia, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

17. Wnioski i oświadczenia Radnych.

18. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady.