kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XLII Sesja Rady Powiatu w Bochni

XLII Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 24.02.2010 16:00 XLII Sesja Rady Powiatu w Bochni
26. lutego 2010 roku (tj. piątek) o godz.10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu w Bochni.

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie XLII sesji Rady.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4.Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2010 – podjęcie uchwały.
5.Informacja o:
stanie dróg powiatowych i inwestycjach zrealizowanych na nich w roku 2009,
zamierzeniach Zarządu w zakresie inwestycji na drogach powiatowych w roku 2010,
pracy Powiatowego Zarządu Dróg (w roku 2009).
6.Informacja o działaniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w roku 2009
7.Informacja o wykorzystaniu w roku 2009 nieruchomości zarządzanych przez Powiat Bocheński - stan techniczny, regulacje zobowiązań użytkowników.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia biurowego znajdującego się  w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
11.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowy Wiśnicz realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu.
12.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lipnica Murowana realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapanów realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu.
14.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Żegocina realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pn.: ”e-Powiat, e-Urząd – społeczeństwo informacyjne elementem rozwoju Powiatu Bocheńskiego” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
16.Interpelacje i zapytania radnych.
17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
19.Wnioski i oświadczenia Radnych.
20.Zamknięcie obrad XLII sesji Rady.