kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XIII Sesja Rady Powiatu w Bochni

XIII Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 22.11.2011 09:00 XIII Sesja Rady Powiatu w Bochni
W dniu 25. listopada 2011 roku (tj. piątek) o godz. 9.00,w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, odbędzie się XIII Sesja Rady Powiatu w Bochni. Porządek obrad znajduje się poniżej.

PORZĄDEK OBRAD XIII SESJI RADY POWIATU:


1.    Otwarcie XIII sesji Rady.
2.    Przyjęcie wniosków  o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/359/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 lutego2010 r., zmienionej następnie uchwałami: Nr III/22/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz Nr IX/76/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r. – dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2011 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7.    Informacja o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”.
8.    Informacja o działalności Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.
9.    Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. Bł. Marty Wieckiej poprzez likwidację Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacji).
12.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Bocheński prowadzenia niektórych zadań publicznych Gminie Miasta Bochnia.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bochni.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/90/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowicy.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/92/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Bochni.
16.    Interpelacje i zapytania radnych.
17.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
19.    Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
20.    Zamknięcie obrad XIII sesji Rady.