kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XII sesja Rady Powiatu w Bochni

XII sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 29.12.2015 08:00 XII sesja Rady Powiatu w Bochni
Przewodnicząca Rady Powiatu w Bochni zawiadamia, że w dniu 29. grudnia 2015 roku (tj. wtorek) o godz.10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się: XII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI.

PORZĄDEK OBRAD XII SESJI RADY POWIATU W BOCHNI W DNIU 29. GRUDNIA 2015 ROKU

Otwarcie XII sesji Rady.

Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu bocheńskiego, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015.

Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2016.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 2016-2026.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Bochni na 2016 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bochni na 2016 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Bochni na 2016 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Bochni na 2016 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Bochni na 2016 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Współpracy Międzynarodowej, Kultury i Promocji Rady Powiatu w Bochni na 2016 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Zarządu Powiatu w Bochni na 2016 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Bocheńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego za 2015 r

Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przed podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Bocheńskiego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/45/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Bocheńskim w roku 2015.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dotyczącej najmu pomieszczenia znajdującego się na II piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego, będącego w trwałym zarządzie PUP Bochnia.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

Interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

Zamknięcie obrad XII sesji Rady.

 

sk