kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Woda w Trzcianie niezdatna do picia

Woda w Trzcianie niezdatna do picia

Dodano: 20.09.2017 15:00 Woda w Trzcianie niezdatna do picia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana

W dniu 19 września 2017r. przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni została pobrana do badania próbka wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana w ramach monitoringu przeglądowego zgodnie z harmonogramem badania prób wody na rok 2017. Powyższa próbka badana była w akredytowanym Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie,  akredytacja nr AB 601.

Na podstawie otrzymanego w dniu 20 września 2017r. sprawozdania z badań   powyższej próbki  znak: LW.9052.1.1565.2017  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w:

1. załączniku nr 1 punkt A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989), z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru Escherichia coli, która wynosi 2 jtk. ( wartość dopuszczalna 0 jtk.).

2. załączniku nr 3 punkt A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989), z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru Clostridium perfringens, która wynosi 6 jtk. ( wartość dopuszczalna 0 jtk.).

Stwierdzone przekroczenia stanową naruszenie §3 ust 1  w/w Rozporządzenia: „Podstawowe  wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia”, który w punkcie A określa najwyższą dopuszczalną wartość bakterii Escherichia coli - 0 jtk,

a także  naruszenie §3 ust 2 w/w Rozporządzenia: „Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne (…) jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia”, który w punkcie A określa najwyższą dopuszczalną wartość bakterii  Clostridium perfringens- 0 jtk.

Zgodnie z obowiązującymi parametrami woda nie może zawierać tego typu bakterii. Udostępnianie do spożycia i produkcji wody o zanieczyszczeniach mikrobiologicznych stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia jej użytkowników.

Obecność bakterii Escherichia  coli  i Clostridium perfringens w wodzie uzdatnionej sugeruje jej nieprawidłowy proces uzdatniania lub wtórne zanieczyszczenie. Bakterie te mogą wywołać niedrożność jelit i zatrucia.

Woda nie spełnia również wymagań określonych w załączniku nr 3 punkt B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989), z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru mętność, która wynosi 2,2 ± 0,3 [NTU].

Stwierdzone przekroczenie stanowi naruszenie §3 ust 2 w/w Rozporządzenia: „Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne (…) jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia”, który w punkcie B określa najwyższe dopuszczalne wartości parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych (maksymalna mętność do 1 [NTU]).

Mętność wody może być wywołana drobnymi cząsteczkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie do picia na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia cząstek pochodzących z osadów w sieci wodociągowej. Zaleca się, aby mętność wody była utrzymana na możliwie najniższym poziomie ze względu na jej znaczenie dla jakości wody pod względem mikrobiologiczne.

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia między innymi wymagania określone w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

W dniu 20 września 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni poinformował telefonicznie przedstawiciela właściciela  wodociągu o wynikach badań i stwierdzonym przekroczeniu oraz o obowiązkach właściciela wodociągu wynikających z przepisów prawnych. Wodociąg zaopatruje około 1960  osób, a produkuje około 95 m3/dobę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydając niniejszą decyzją kierował się zasadą, iż woda pitna i do produkcji żywności musi być jak najlepszej jakości.

Na podstawie art. 10 § 2 KPA PPIS w Bochni odstąpił od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji, ze względu na zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.