kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » W Warszawie o Oldze Staweckiej

W Warszawie o Oldze Staweckiej

Dodano: 08.05.2019 08:00 W Warszawie o Oldze Staweckiej
W Muzeum Więzienia Pawiak odbył się wernisaż warszawskiej odsłony wystawy przygotowanej przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Zemi Bocheńskiej pt. „Olga Leopoldyna Stawecka – siostra Maria Eligia (1896-1933) – Legionistka i zakonnica″, a sfinansowanej przez Powiat Bocheński.

 

W Muzeum Więzienia Pawiak, Kustosz - Joanna Gierczyńska powitała przybyłych gości i liczną delegację bochnian, a wśród nich: przedstawicieli władz Bochni i Powiatu Bocheńskiego ze starostą Adamem Kortą na czele, członków Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej i Stowarzyszenia Katolickiego Civitas Christiana, Związku Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Najemnicy Bocheńscy″, uczniów z ZS nr 1 w Bochni oraz harcerzy z 1. Środowiskowego Szczepu Drużyn Bocheńskich "Gniazdo".

Stanisław Mróz, współautor wystawy i jej kurator podczas prezentacji w Warszawie, przytoczył wywiad z jednym z jej pomysłodawców - Panem Stanisławem Marią Jankowskim, który opisał drogę do powstania wystawy, ale przede wszystkim skąd i w jaki sposób dotarł do materiałów, które złożyły się na obraz bohaterki wystawy.

Natomiast Janina Kęsek - współautorka wystawy, wspomniała pierwsze prace nad ekspozycją, prowadzone wspólnie ze ś.p. Stanisławem Kobielą.

Głos zabrał również Adam Korta, Starosta Bocheński, który nawiązał między innymi do losów bohaterki uroczyście otwartej wystawy - Cieszę się, że razem z Państwem mogę uczestniczyć w tej wystawie. Powinniśmy wspominać ludzi, którzy zasłużyli się dla Bochni, ale zasłużyli się też dla  naszego kraju – powinniśmy wspominać bohaterów. Przecież całe krótkie życie Leopoldyny Staweckiej, poświęcone było faktycznie walce o to aby Polska była niepodległa, suwerenna. Cieszę się, że dzięki Stowarzyszeniu Bochniaków, Pani Kustosz, również dzięki panu dyrektorowi dr Tadeuszkowi Skoczkowi, możemy dzisiaj właśnie, w Muzeum Więzienia Pawiak, uczestniczyć w tej wystawie i rozsławiać nazwisko Leopoldyny Staweckiej. Cieszę się również, że wśród nas są młodzi ludzie, harcerze, uczniowie, bo uważam, że postać naszej bohaterki walki o Polskę niepodległą właśnie przez młodych ludzi powinna być zapamiętana, po to, aby Polska zawsze była niepodległa i suwerenna. Chcę podziękować w imieniu własnym, ale i również w imieniu Burmistrza Bochni p. Stefana Kolawińskiego. Nie mógł uczestniczyć w dzisiejszym wernisażu, ale pozdrawia Państwa serdecznie. Ma też swój udział w zorganizowaniu przyjazdu do Warszawy tak licznej reprezentacji z Bochni.

Bogdan Dźwigaj, radny miasta Bochnia i jednocześnie członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podziękował dyrekcji Muzeum Niepodległości w Warszawie i kierownictwu Muzeum Więzienia Pawiak za zorganizowanie tej wystawy i serdeczne przyjęcie licznej grupy. W swojej wypowiedzi podkreślił, że ...nie wiem, czy jest drugie miasto powiatowe w Polsce, które już po raz trzeci prezentuje swoje wystawy tutaj w Warszawie. Tak się składa, że mieszkam w Bochni przy ul. Podedworze, przy której urodziła się Olga Stawecka. Na pewno jest to dla nas bohaterka, wzór do naśladowania.

W dalszej części wernisażu Kustosz Muzeum zaprosiła uczestników do zwiedzania wystawy, która będzie gościć w murach Muzeum Więzienia Pawiak do 15 września 2019 r.

Stowarzyszenie Bochniaków wydało na bocheńską odsłonę wystawy, numer specjalny Wiadomości Bocheńskich poświęcony tematyce niepodległościowej w tym szczególnie Oldze Leopoldynie Staweckiej. Muzeum Niepodległości planuje wydanie katalogu wystawy. Katalog jest w druku i ukaże się w maju.

Wystawa pt. „Olga Leopoldyna Stawecka – siostra Maria Eligia (1896-1933) – Legionistka i zakonnica″ wpisuje się w obchody 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości. Prezentuje postać Leopoldyny Staweckiej, która całe swoje życie podporządkowała idei walki o niepodległość Ojczyzny. Przed wojną była członkiem Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Była żołnierzem I Brygady Legionów Polskich, sanitariuszką. Walczyła w obronie Lwowa, Wilna i Warszawy jako legionistka Ochotniczej Legii Kobiet i dowódca Legii Wileńskiej a potem Warszawskiej. W obronie Wilna została ranna. Za bohaterstwo w walce była awansowana do stopnia porucznika i uhonorowana Krzyżem Walecznych w 1922 r. Uczestniczyła również w III Powstaniu Śląskim.

Życie zakończyła jako zakonnica – siostra Eligia Maria w Zgromadzeniu Córek Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu. Tam też została pochowana na cmentarzu parafialnym.

Wystawa powstała w oparciu o materiały z archiwum generalnego Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej – Sióstr Serafitek zebranych i udostępnionych przez Stanisława Marię Jankowskiego, historyka, autora licznych publikacji poświęconych wydarzeniom historycznym XX w. O Oldze Staweckiej pisał obszernie w książce „Dziewczęta w Maciejówkach″ (Warszawa 2012).

Wystawa została dofinansowana przez Powiat Bocheński, a jej bocheńska odsłona miała miejsce w Domu Bochniaków w dniu w listopadzie 2018 r.

Autorami scenariusza wystawy są: śp. Stanisław Kobiela i Janina Kęsek. Opracowanie graficzne: Stanisław Mróz.

Obecnie jest to już trzecia wystawa stworzona przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, prezentowana w murach tych placówek muzealnych. Pierwszą z nich była wystawa pt. „Na legionowym szlaku...″ (2015), kolejna to „Żyli wśród nas… Historia i zagłada Żydów bocheńskich″ (2018).

 

Fot. Wojciech Salamon

 

sk