kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » W starostwie rozmawiano o kształceniu zawodowym

W starostwie rozmawiano o kształceniu zawodowym

Dodano: 09.10.2015 14:00 W starostwie rozmawiano o kształceniu zawodowym
Z inicjatywy Starosty Bocheńskiego Ludwika Węgrzyna, wczoraj w Starostwie Powiatowym w Bochni odbyła się, konferencja poświęcona tematyce kształcenia zawodowego w Powiecie Bocheńskim.

„Porozmawiajmy o kształceniu zawodowym w Powiecie Bocheńskim” – to tytuł i  hasło przewodnie, przyświecające konferencji, w której udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Bochni, na czele ze Starostą Bocheńskim Ludwikiem Węgrzynem. Ponadto w konferencji uczestniczyli Wicestarosta Józef Mroczek, Sekretarz Powiatu-Przewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy Anna Wojakiewicz, Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Bernadeta Wąsik, Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji Andrzej Śliwa, a także Prezes Zarządu Bocheńskiego Związku Pracodawców w Bochni Edward Sitko, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni Andrzej Zając, a także kadra kierownicza szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, dla których Powiat Bocheński jest organem prowadzącym.


Sytuacja na rynku pracy jest skomplikowana, a bezrobocie to problem o charakterze społecznym i ekonomicznym, w wymiarze makro. Kluczowym zadaniem Powiatu jest wysoka jakość kształcenia w celu przygotowania młodych ludzi do pracy zawodowej bądź dalszego kształcenia na studiach wyższych. Dlatego bardzo ważna jest współpraca wszystkich środowisk, by trafnie określić kierunki kształcenia młodzież y- mówił podczas konferencji Ludwik Węgrzyn, Starosta Bocheński.

Podczas spotkania Starosta mówił także o planach związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych, na rozwój bazy szkolnictwa zawodowego, aby zapewnić uczniom naszych szkół jak najlepsze warunki kształcenia.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni przedstawił zbiorcze dane statystyczne i prognozy dotyczące struktury zawodowej osób rejestrujących się w powiatowym Urzędzie Pracy. Omówił specyfikę lokalnego rynku pracy oraz zapotrzebowanie pracodawców na pracowników w poszczególnych grupach zawodowych.

Prezes Zarządu Bocheńskiego Związku Pracodawców w Bochni Edward Sitko mówił o bocheńskim i powiatowym rynku pracy, widzianym z perspektywy pracodawcy. Podkreślił, że w chwili obecnej można mówić już o wystąpieniu zjawiska „rynku pracownika”, bowiem coraz częściej pracodawcy mają problem ze znalezieniem dobrze wykształconego pracownika. Zwrócił uwagę, że szkoła nie może kształcić tylko teoretycznie, ale uczeń winien nabywać konkretne umiejętności i kompetencje zawodowe.

Na konferencji omówiono również tematykę modernizacji bazy dydaktycznej szkół i kwestię naboru wniosków do projektu Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Ponadto każdy z zaproszonych dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z dumą przedstawiał informację na temat osiągnięć swoich uczniów na szczeblu województwa, kraju ale również międzynarodowym. Zostały przedstawione najważniejsze problemy i zadania z jakimi musi zmierzyć się każda szkoła w najbliższym czasie i jak powinien być ukierunkowany jej rozwój. Podkreślano, że zasadnicze szkoły zawodowe cieszą się coraz większą popularnością, bo na zmieniającym się rynku pracy poszukiwani są wyspecjalizowani pracownicy, co potwierdzają dane statystyczne bieżącego roku szkolnego. Wskazywano na brak doradztwa zawodowego, które winno pomagać młodym ludziom w wyborze zawodu, rozeznania zainteresowań, predyspozycji, przy równoczesnym uwzględnieniu warunków zdrowotnych kandydata do kształcenia w danym zawodzie.

Konferencja jest pierwszą z cyklu planowanych konferencji poświęconych tematyce kształcenia zawodowego, których celem nadrzędnym jest wypracowanie koncepcji kształcenia zawodowego w naszym powiecie na najbliższe lata, pozyskanie środków zewnętrznych, nawiązanie ścisłej współpracy z pracodawcami i dostosowanie kształcenia do potrzeb  rynku pracy.

b.w/kkh