kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » VII Sesja Rady Powiatu w Bochni

VII Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 18.05.2015 13:00 VII Sesja Rady Powiatu w Bochni
Jutro odbędzie się VII Sesja Rady Powiatu w Bochni. Sesja odbędzie się o godzinie 15:00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu. Poniżej znajduje się porządek obrad.

1. Otwarcie VII sesji Rady.
2.Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4. Wizytacja wybranych obiektów będących własnością powiatu bocheńskiego- dyskusja.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni "
Szpital  Powiatowy"  im. bł.   Marty Wieckiej.
8.Projekt uchwały w sprawie zgody na wynajem pomieszczenia znajdującego się w budynku SP ZOZ w Bochni "
Szpital Powiatowy"
im. bł. Marty Wieckiej przy ul. Krakowskiej z przeznaczeniem na cel związany z ochroną zdrowia.
9.Projekt uchwały w sprawie zgody na zbycie zbędnego składnika mienia ruchomego SP ZOZ w Bochni "Szpital Powiatowy"
im. bł. Marty Wieckiej w postaci komory laminarnej z pionowymi przepływami powietrza.
10.Projekt uchwały w sprawie zgody na zbycie zbędnego składnika mienia ruchomego SP ZOZ w Bochni "Szpital Powiatowy"
im. bł. Marty Wieckiej w postaci kotła parowego typu 100 HTO .
11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Bocheńskiego do Małopolskiego Klastra Edukacyjnego
12.Interpelacje i zapytania radnych.
13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
15.Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
16.Zamknięcie obrad VII sesji Rady.