kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » VI sesja rady powiatu

VI sesja rady powiatu

Dodano: 24.04.2015 12:00 VI sesja rady powiatu
W najbliższy wtorek 28 kwietnia o godzinie 12:00, w sali narad odbędzie się VI Sesja Rady Powiatu. Porządek znajduje się poniżej.


1.    Otwarcie VI sesji Rady.
2.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026.
6.    Informacja o działaniach Zarządu na rzecz pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na realizację zadań powiatu.
7.    Informacja o działaniach na rzecz promocji powiatu podejmowanych w 2014 roku.
8.    Informacja o udziale powiatu w Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Powiatów Polskich oraz o współpracy partnerskiej.
9.    Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, ochrony zabytków, turystyki i sportu.
10.    Informacja o realizacji w 2014 roku zadań ujętych w  Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2014-2020.
11.    Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku programu współpracy powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
12.    Informacja o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Bochni „Szpital Powiatowy” w 2014 rok.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej w roku 2014.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej za 2014 rok.
15.    Ocena zasobów pomocy społecznej.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2015 – 2017.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Bocheńskiego w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXIX/421/2014 Rady Powiatu w Bochni z 25 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 4 w Bochni.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi w przedmiocie wykonywania działań zarządcy drogi powiatowej.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dotyczącej najmu budynku "Agronomówki", zlokalizowanego na działce nr 239/1 w Łapanowie, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie.
22.    Interpelacje i zapytania radnych.
23.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
24.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
25.    Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
26.    Zamknięcie obrad VI sesji Rady.

kkh