kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » VI sesja Rady Powiatu w Bochni

VI sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 21.03.2011 08:00 VI sesja Rady Powiatu w Bochni
W dniu 25.marca 2011 roku (tj. piątek) o godz.10.00, odbędzie się VI sesja Rady Powiatu w Bochni. Sesja odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro.

PORZĄDEK OBRAD VI SESJI RADY POWIATU W BOCHNI W DNIU 25. marca 2011 ROKU:

1. Otwarcie VI sesji Rady.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4. Podjęcie uchwały  w sprawie  wstąpienia  Pana  Eugeniusza Władysława Koniecznego na miejsce zwolnionego mandatu Pana Stanisława Bukowca.
5. Złożenie ślubowania.
6. Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2011 – podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Sprawozdanie  z realizacji  w roku 2010 programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami  pozarządowymi  i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/139/2007 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 grudnia 2007 roku o wysokości i zasadach wypłaty diet dla radnych Rady Powiatu w Bochni.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Bochni zmienionej następnie uchwałą nr IV/48/2011 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Bochni zmienionej następnie uchwałą nr IV/49/2011 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2011.
12. Podjęcie w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Współpracy Międzynarodowej, Kultury i Promocji Rady Powiatu w Bochni zmienionej uchwałą Nr III/40/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku.
13. Informacja o stanie prawnym nieruchomości położonej w Uściu Solnym.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
18. Zamknięcie obrad VI sesji Rady.