kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » V sesja rady powiatu w Bochni

V sesja rady powiatu w Bochni

Dodano: 18.02.2011 15:00 V sesja rady powiatu w Bochni
W piątek 25.02.2011 r. o godz.10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro odbędzie się V sesja Rady Powiatu w Bochni.

PORZĄDEK OBRAD V SESJI RADY POWIATU:

 

1. Otwarcie V sesji Rady.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego.

5. Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2011 – podjęcie uchwały.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

7. Informacja o:

- stanie dróg powiatowych i inwestycjach zrealizowanych na nich w roku 2010,

- zamierzeniach Zarządu w zakresie inwestycji na drogach powiatowych w roku 2011,

- pracy Powiatowego Zarządu Dróg (w roku 2010)

8. Informacja o działaniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w roku 2010.

9. Informacja o wykorzystaniu w roku 2010 nieruchomości zarządzanych przez Powiat Bocheński - stan techniczny, regulacje zobowiązań użytkowników.

10. Informacja o działaniach Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni oraz informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Bochni.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym oraz pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia biurowego nr 4 znajdującego się w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Bochni.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Współpracy Międzynarodowej, Kultury i Promocji Rady Powiatu w Bochni zmienionej uchwałą Nr III/40/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

20. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

21. Wnioski i oświadczenia Radnych.

22. Zamknięcie obrad V sesji Rady.