kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » V SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

V SESJA RADY POWIATU W BOCHNI

Dodano: 27.03.2019 13:00  V SESJA RADY POWIATU W BOCHNI
PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU W BOCHNI zawiadamia, że w dniu 28. marca 2019 roku (tj. czwartek) o godz. 10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro odbędzie się V SESJA RADY POWIATU W BOCHNI, której tematami będzie:

 

1.Otwarcie V sesji Rady.
2.Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2019 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2031.
6.Ocena bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie powiatu bocheńskiego – informacje:

- Komendy Powiatowej Policji w Bochni,

- Prokuratury Rejonowej w Bochni,

- Sądu Rejonowego w Bochni,

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni (stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego),

- Straży Granicznej.

7.  Informacja o działaniach Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni oraz informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno– weterynaryjnego na obszarze Powiatu za 2018 rok.

8.  Informacja o działaniach Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bochni oraz informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu za 2018 rok.

9.  Informacja o działaniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bochni w 2018 roku.

10. Informacja o realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska za 2018 rok.

11. Podjęcie  uchwały w sprawie obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Bocheńskim w roku 2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Żegocina prowadzenia zdania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na utworzeniu i prowadzeniu publicznej szkoły pięcioletniego technikum w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie na podbudowie szkoły podstawowej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dotyczącej najmu pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego, będącego w trwałym zarządzie PUP Bochnia.

17. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał rady powiatu i działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

18. Oświadczenia i komunikaty.

19. Zamknięcie obrad V sesji Rady.

kh